Nákup v automotive

Automotive je vysoce náročné odvětví ve kterém není prostor pro chybovost a zpoždění.

Nákup, jako strategické oddělení musí zajistit vstupy od svých dodavatelů right-in-time.

S včasnou visibilitou a angažovaností do procesů budete schopni podávat svůj servis na 99%.

Sub-dodavatelské
, poptávkové a objednávkové řízení jsou součástí běžného workflow. 

Každá požadavková karta může být spjata se specifickou projektovou či produktovou řadou.

Chytré filtrování ponechává na přehledovém panelu pouze nejdůležitější karty.

Dodavatelské smlouvy, certifikáty a účetní dokumenty jsou uloženy v SRM (Supplier Relationship Management) systému.

Urgentní požadavky dostávají prioritní status a tyto jsou pak přes systém zpracovávány rychleji.

Zkus zadarmo

ProcurementFlow.com pomáhá automotive společnostem centralizovat a efektivně řídit

Týmový nákup

Zapojte kolegy do technické diskuze s dodavateli a mějte kontrolu nad celým procesem. Profitujte z inovací dodavatelů a jejich know-how.

Vyhodnocování KPIs

Posuňte se o level výš tím, že poskytnete vašemu týmu nástroj. Každý může pracovat se stejným tokem informací.Vylepšete výkon vyhodnocováním SMART ukazatelů, jako jsou OTD, OQD, COPQ, účetní výdaje a mnoho dalších

Přímo & nepřímo

Nepřímý a přímý nákup prostřednictvím jediného komunikačního kanálu zajišťuje, že ani jedna žádost nebude zapomenuta nebo ztracena.

Výrobky & Služby

V Procurement Flow můžou být zpracovány všechny typy výrobků a služeb. Podporovány jsou i rámcové objednávky a předplatné.

Rozděl & Sdružuj

Flexibilní způsob vyřizování nákupních požadavků.Žádosti se stovkami položek lze snadno rozdělit do několika nákupních objednávek (NO). Položky z různých požadavků lze sdružovat do jedné NO.

Chytrá automatizace & Notifikace

Jednoduchý automatizovaný pracovní postup RFI / RFP. Prediktivní upozornění pro upozornění na abnormality procesu.

Žádosti a schvalování i přes chytrý telefon

Požadavky na pořízení produktů či služeb proudí k nákupnímu týmu prostřednictvím jediného komunikačního kanálu.Schvalování jednotlivých NO je pak díky centralizaci brnkačka.

Supplier Relationship Management (SRM)

Veškerá komunikace s potenciálními i stávajícími dodavateli. Smlouvy, podmínky, výdaje, reklamace, proběhlé i plánované události jsou zachyceny z jediného zdroje.

Začněme!

Transformujte svůj proces zadávání zakázek pomocí ProcurementFlow.com

Vyrobeno pro zakázku

Nejrychlejší palubní

Žádné nastavení • Není vyžadována kreditní karta • 14 denní bezplatná zkušební verze • Zrušení kdykoli