Nákup v průmyslové výrobě

Průmyslová výroba, hnaná vývojem a IR 4.0, nutí organizace k vylepšování svých interních procesů.

Centralizace požadavků ze všech oddělení organizace na jeden přehledový panel skrze jediný komunikační kanál - to činí z oddělení nákupu strategického partnera, který dokáže výrazně zkrátit čas pro specifikaci a pořízení komodit či služeb.

Sub-dodavatelské, poptávkové a objednávkové řízení jsou součástí běžného workflow.
Každá požadavková karta může být spjata se specifickou projektovou či produktovou řadou.
Chytré filtrování ponechává na přehledovém panelu pouze nejdůležitější karty.
Dodavatelské smlouvy, certifikáty a účetní dokumenty jsou uloženy v SRM (Supplier Relationship Management) systému.
Urgentní požadavky dostávají prioritní status a tyto jsou pak přes systém zpracovávány rychleji.

Požádejte o ukázku

Přínos pro tok zakázek pro zpracovatelský průmysl

Týmový nákup

Zapojte kolegy do technické diskuze s dodavateli a mějte kontrolu nad celým procesem. Profitujte z inovací dodavatelů a jejich know-how.

Vyhodnocování KPIs

Posuňte se o level výš tím, že poskytnete vašemu týmu nástroj. Každý může pracovat se stejným tokem informací.Vylepšete výkon vyhodnocováním SMART ukazatelů, jako jsou OTD, OQD, COPQ, účetní výdaje a mnoho dalších

Přímo & nepřímo

Nepřímý a přímý nákup prostřednictvím jediného komunikačního kanálu zajišťuje, že ani jedna žádost nebude zapomenuta nebo ztracena.

Výrobky & Služby

V Procurement Flow můžou být zpracovány všechny typy výrobků a služeb. Podporovány jsou i rámcové objednávky a předplatné.

Rozděl & Sdružuj

Flexibilní způsob vyřizování nákupních požadavků.Žádosti se stovkami položek lze snadno rozdělit do několika nákupních objednávek (NO). Položky z různých požadavků lze sdružovat do jedné NO.

Chytrá automatizace & Notifikace

Jednoduchý automatizovaný pracovní postup RFI / RFP. Prediktivní upozornění pro upozornění na abnormality procesu.

Žádosti a schvalování i přes chytrý telefon

Požadavky na pořízení produktů či služeb proudí k nákupnímu týmu prostřednictvím jediného komunikačního kanálu.Schvalování jednotlivých NO je pak díky centralizaci brnkačka.

Supplier Relationship Management (SRM)

Veškerá komunikace s potenciálními i stávajícími dodavateli. Smlouvy, podmínky, výdaje, reklamace, proběhlé i plánované události jsou zachyceny z jediného zdroje.

Požádejte o ukázku