Zakázková výroba - jak může efektivní nákup zkrátit lead time

Výroba na zakázku bývá díky své jedinečnosti a komplexnosti zdlouhavý proces a na cestě za hotovým výrobkem musí výrobci čelit mnohým výzvám.

Pro překonání těchto výzev musí i nákupní týmy pracovat chytře a efektivně komunikovat.

Pojďme se zamyslet nad způsoby, jak mohou týmy nákupčích a soucerů zkrátit dobu dobu realizace produktu.


Co je nákupní tým?

Nákupní tým je skupina lidí, která je zodpovědná za pořizování zboží či služeb potřebných pro výrobu produktu, či realizaci projektu.

Efektivně pracující nákupní tým je klíčový pro dosažení cílů společnosti. Jeho odpovědnosti sahají od budování a udržování vztahů s dodavateli až po samotný nákup, stanovení platebních podmínek a v neposlední řadě tým přímo koreluje se spokojeností zákazníků, výrobními náklady a to až do poslední cifry v účetní knize.

Pokud nákupní tým pracuje efektivně, může výrazně zkrátit dobu dodání produktu na trh. To bývá pro zakázkové výrobce kritické kriterium, podle kterého je hodnotí spotřebitel a v rámci trhu se tak může výrazně odlišovat od konkurence.

Proč je to hra o čas?

Proč je tak důležité maximálně zkrátit vývoj a výrobu produktu v segmentu zakázkové výroby?

Spotřebitel se v posledních letech stal velmi náročným druhem. Chce neustále nový a lepší výrobek, pokud možno co nejdříve a nejlépe na míru. To činí z výroby na zakázku velmi náročný business.

Zakázkové společnosti se na cestě za hotovým výrobkem musí potýkat s mnoha úskalími. Celý proces realizace objednávky obnáší spoustu plánování a koordinování a  realitou navíc je, že společnosti musí žonglovat s více objednávkami současně!

zdlouhavý  proces realizace tedy představuje pro zakázkové společnosti největší problém.

Schopnost rychleji dodávat zakázky přináší lepší cash flow a vysokou zákaznickou spokojenost, stejně jako další benefity, které úspěšné společnosti odlišují od konkurence. Nicméně protože je tolik úkolů, které je potřeba splnit než je zakázka hotová, splnit je rychle bývá docela problém.

Takže co můžete dělat pro zlepšení dodávek a tím i reputace své značky?

Odpověď je:

Zlepšit workflow

Dobře připravené workflow je nezbytnou součástí realizace produktu. Implementací dobrého workflow vaše společnost může plnit jednotlivé úkony daleko efektivněji. To vám umožní přesně vědět, jaké kroky podniknout a jaká rozhodnutí učinit v každé situaci.

Pro nákupní týmy je dobré workflow neméně důležité a vzhledem k povaze jejich práce, která vyžaduje nejen mnoho administrativních úkonů, ale i řízení dodavatelských vztahů, je přímo nezbytné.


Konkzurenceschopnost

Tváří v tvář konkurenci, která bývá vždy “ta levnější”, můžete obstát jedině tak, že budete “ti rychlejší”. 

Dobrá kvalita už v dnešní době není konkurenční výhodou a bere se jako samozřejmost. Nicméně v době, kdy se téměř všichni výrobci potýkají s nedostatkem pracovních sil, můžete šetřit čas a to hned na začátku procesu - při specifikaci jednotlivých vstupů a jejich nákupu.

Proč? Protože čím dříve budete mít zásoby pro výrobu svého produktu, tím dříve budete připraveni dodávat zákazníkovi. 

Abychom mohli učinit nákupní proces snazším a měli možnost činit organizovanější rozhodnutí, nákupní software může být skvělým pomocníkem.

Nástroj jako ProcurementFlow.com, který je intuitivní komunikační platformou a nákupním nástrojem v jednom, vám může pomoci při rychlejším a přesnějším rozhodování o výběru dodavatelů.

Chybovat je lidské, ale - leckdy velmi nákladné

Jeden z nejčastějších aspektů, který prodlužuje dobu realizace produktu, je lidská chybovost.

Lidé prostě nevyhnutelně dělají chyby a může se to stát jak vašim dodavatelům, tak kolegům technikům, konstruktérům a v neposlední řadě vašemu nákupnímu týmu.

Když jsou však vytvořeny správné podmínky pro efektivní práci, chybovost je méně častá. Pokud například členům nákupního týmu poskytnete seznam jasných pokynů, je méně pravděpodobné, že se dopustí chyb - že zapomenou, přehlédnou, smažou či založí jakýkoliv, byť sebemalichernější  požadavek, 

Nejlepší věc, jakou můžete pro minimalizaci lidských chyb v dodavatelském řetězci udělat, je používat digitální nákupní nástroj. Pomocí snadno dostupného cloudového nástroje mohou kolegové napříč odděleními společností snadno na jednom místě zadávat své požadavky a vy na nákupu pak přehledně vykonávat celou nákupní agendu.

To vytváří prostředí, ve kterém je lidská chyba mnohem ojedinělejší jev.

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace může významně přispět ke zkrácení doby realizace produktu.

Specifikace nového produktu či změnové řízení s sebou vždycky nesou velkou porci vyměněných informací a dat. Poptávkové či objednávkové řízení, obzvláště u produktu s vícero dodavateli, rovněž. 

Jejich výměna většinou probíhá komplikovaně, skrze různé komunikační kanály a tradiční metody, jako je e-mail, většinou vedou ke ztrátě času a mnohdy i informací samotných. 

Včasná zainteresovanost nákupního týmu do komunikace s kolegy napříč odděleními společnosti je klíčová a ta nejlepší věc, jakou můžete pro zefektivnění komunikace udělat, je používat jediný komunikační kanál. Pomocí příjemného cloudového nástroje mohou kolegové na jednom místě zadávat své požadavky, či jen spravovat poznámky, dotazy a odpovědi.

Hledáte příjemné komunikační prostředí a přehledný nástroj pro efektivní řízení podnikového nákupu?

Podívejte se na ProcurementFlow.com, komunikační platformu a digitální pracovní prostor, který může zmíněné palčivé problémy vyřešit. Uchovává všechny informace týkající se dodavatelů v jediném systému SRM (Supplier Relationship Management). Efektivně udržuje status procesu a používá logické workflow k přesunu nákupní agendy z  jednoho kroku do druhého. Nejdůležitější však je, že každý člen týmu má náhled na jeden přehledový panel.

Brings clarity where it's needed the most

  • All process steps in one page
  • New requests can be assigned to or pulled by Purchasers
  • Purchasers can drag-and-drop request between steps
  • Everyone knows who is working with what and what is the latest status

Začněme!

Transformujte svůj proces zadávání zakázek pomocí ProcurementFlow.com

Vyrobeno pro zakázku

Nejrychlejší palubní

Žádné nastavení • Není vyžadována kreditní karta • 14 denní bezplatná zkušební verze • Zrušení kdykoli

Začněme!

Transformujte svůj proces zadávání zakázek pomocí ProcurementFlow.com

Vyrobeno pro zakázku

Nejrychlejší palubní

Žádné nastavení • Není vyžadována kreditní karta • 14 denní bezplatná zkušební verze • Zrušení kdykoli

Začněme!

Transformujte svůj proces zadávání zakázek pomocí ProcurementFlow.com

Vyrobeno pro zakázku

Nejrychlejší palubní

Žádné nastavení • Není vyžadována kreditní karta • 14 denní bezplatná zkušební verze • Zrušení kdykoli